Over ons

Onze organisatie heeft tot doel om ondernemers sneller en goedkoper van dienst te zijn bij het aanschaffen of verkopen van vennootschappen.

In een informatietijdperk als dit, waar tijd en geld belangrijke factoren zijn, moeten ondernemers adequaat kunnen reageren op verwachte en onverwachte situaties. Men kan dan kiezen om een nieuwe BV op te richten om bijvoorbeeld een nieuwe activiteit te ontplooien, een samenwerking aan te gaan of voor een doorstart na een faillissement.

Ook kan men denken aan pensionering. In dat geval wordt de BV meestal geliquideerd . Dit brengt echter extra kosten met zich mee. Ook is dit een tijdrovende procedure. Hierbij dient u ook uw administratie gedurende meerdere jaren te bewaren. Bij verkoop van de BV heeft u i.p.v. kosten juist opbrengsten . Bij verkoop heeft u geen bewaarplicht van uw administratie en behoeft u geen tijdrovende procedure te volgen.

Er zijn ook veel ondernemers die een BV oprichten of kopen en er, om wat voor reden dan ook, geen activiteiten in ontplooien. Dit brengt ook weer kosten met zich mee. Bijvoorbeeld ieder jaar KvK-bijdrage en u moet de balans op laten stellen. Het feit dat de BV niet actief is ontslaat u niet van deze plicht.
Deze kosten bestaan o.a. uit de jaarlijks terugkerende bijdrage aan de KvK, maar ook het laten opstellen van een balans door een accountant. Ook hier geldt natuurlijk: bij verkoop van de BV heeft u i.p.v. kosten juist opbrengsten.

In al deze gevallen kan onze organisatie een bijdrage leveren door uw vennootschap te kopen of te verkopen.

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos uw zoekopdracht voor een vennootschap plaatsen Ook kunt u uw vennootschap bij ons aanbieden.

Wij zullen uiterste zorgvuldigheid en geheimhouding betrachten. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming kenbaar gemaakt aan derden.